نیروگستر تابان


200 آمپر اسیدی - آرامکس

180 آمپر اسیدی - آرامکس

170 آمپر اسیدی - آرامکس

150 آمپر اسیدی - آرامکس

100 آمپر بلند اسیدی - آرامکس

90 آمپر اسیدی - آرامکس

90 آمپر بلند اسیدی - آرامکس

88 آمپر اسیدی - آرامکس

74 آمپر اسیدی - آرامکس

74 آمپر بلند اسیدی - آرامکس

74 آمپر سیلد - آرامکس

70 آمپر اسیدی- آرامکس

70 آمپر بلند اسیدی - آرامکس

70 آمپر سیلد - آرامکس

66 آمپر اسیدی - آرامکس

66 آمپربلند اسیدی- آرامکس

66 آمپر سیلد- آرامکس

60 آمپر اسیدی - آرامکس

60 آمپربلند اسیدی - آرامکس

60 آمپر سیلد- آرامکس

55 آمپر اسیدی - آرامکس

55 آمپر سیلد - آرامکس

200 آمپر اسیدی - رانا

150 آمپر اسیدی - رانا

100 آمپر بلند اسیدی - رانا

90 آمپر بلند اسیدی - رانا

90 آمپر اسیدی - رانا

74 آمپر اسیدی - رانا

74 آمپر بلند اسیدی- رانا

74 آمپر سیلد- رانا

70 آمپر سیلد- رانا

70 آمپر اسیدی - رانا

70 آمپر بلند اسیدی- رانا

66 آمپر اسیدی - رانا

66آمپر بلند اسیدی- رانا

66 آمپر سیلد- رانا

60 آمپر اسیدی - رانا

60 آمپر سیلد- رانا

60 آمپربلند اسیدی - رانا

55 آمپر اسیدی - رانا

55 آمپر سیلد - راناآدرس :

آدرس دفتر مرکزی:آذربایجان غربی - شهرستان چایپاره- بلوار آیت ا.. خامنه ای - روبروی جهادکشاورزی

آدرس کارخانه: استان آذربیجان غربی - ناحیه صنعتی شهید شرفخانلو چایپاره - ابتدای خیابان کارآفرین2

شرکت نیرو گستر تابان

© 2019 - کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت نیروگستر تابان می باشد
طراحی و برنامه نویسی: رحیم یوسفی بیگجوانی